Vi, medborgarna i EU, får inte veta hur parlamentet har röstat på Barroso. Det som är oroväckande är att han var på vanlig kommunistisk maner är den enda man kunde rösta på. Precis på samma sätt kommer man att välja fram en så kallad president för EU om nu Irland skulle rösta ja om ett par veckor när de går till val om Lissabonfördraget. Det skulle innebära att den så kallade presidenten skulle tala för alla medborgarna i EU utan att ha stöd från folket. Låter inte det lite för mycket likt skräpet som f.d. Sovjetunionen hade ett tag sedan?

Att man ändrar namnet på en hög med papper, som ingen förstår innehållet av, från ”konstitution” till ”fördrag” innebär inte att det är någon skillnad. Jag hoppas verkligen att Irlands medborgare röstar nej. Hela karusellen runt Lissabonfördraget visar vilken syn dagens politiker har på demokrati; ”Ni ynkliga medborgare skall rösta tills ni röstar ‘rätt’. Sen när ni har röstat som vi vill skall ni aldrig mer få rösta om saken igen.”.

Sviket från samtliga sju riksdagspartierna mot Sveriges folk är något som måste komma upp under valrörelsen. Varför fick inte vi medborgare i Sverige ha en folkomröstning när det gäller Lissabonfördraget? Är det för att det skulle ha blivit ett ringande nej? Innebär det att alla ledamoten som röstade ja till Lissabonfördraget inte bryr sig om vad väljarna tycker och tänker? Det tragikomiska är att de som kramar utopierna kring kommunism, nämligen Vänsterpartiet, var en av de få motståndarna till Lissabonfördraget i riksdagen.

DN SvD SDS

Annonser