Jag har läst en väldigt intressant och samtidigt konstig motion till riksdagen som Moderata samlingspartiets ledamöter skrev 1991. Läs och begrunda följande utdrag från motionen:

”När det gäller s.k. arbetskraftsinvandring beviljas uppehålls- och arbetstillstånd i princip endast om arbetskraftsbehovet inte kan tillgodoses inom Sverige. Det kan gälla t.ex. vissa nyckelfunktioner inom näringslivet och anställningar som utgör ett led i ett internationellt utbyte.”

Tyvärr har Moderaterna övergivit åsikten ovan. Nu kommer det lokalvårdare till Sverige från länder som inte är medborgare i ett EU-land för att arbeta. Så kallade ”IT-specialister” från Indien kommer till Sverige. Listan kan göras väldigt lång. Svenska jobb till invånare i Sverige först och främst.

”Det är också viktigt att det internationella samfundet angriper grundorsakerna till varför människor flyr, t.ex. genom utvecklingsinsatser i ursprungsländerna. Erfarenheten har visat att svåra kulturkrockar kan uppstå vid flykt till främmande länder med helt andra kulturmönster och att det troligen varit långt bättre att bistå flyktingarna i eller i närheten av deras hemländer, t.ex. genom näringslivs- och bostadsprojekt. Ökade ansträngningar bör också göras när det gäller invandrares repatriering, då förhållandet i deras hemländer förbättras.”

Vad menade riksdagsledamöterna med kulturkrockar, repatriering, bistånd i landet istället för flyktingar till Sverige när motionen skrevs 1991? Menade bland annat Carl Bildt som har skrivit under motionen att det skulle vara bättre att flyktingarna inte kom till Sverige för att det blir kulturkrockar? Står Carl Bildt fortfarande för åsikten att man skall repatriera människor efter att det har lugnat ner sig där? Kulturkrockarna som Bildt & Co. skriver om i motionen från 1991 har väl inte undgått någon i Sverige år 2009? Hedersmord, som är kulturellt betingat, förkommer i Sverige. Av någon oförklarlig orsak har unga tjejer och kvinnor från mellanöstern svårigheter med att vistas på balkongen utan att ramla ner.

Att färre människor procentuellt sett fick asyl på grund av en ny lag som kom 1989 var enligt M en bra sak:

”Den nuvarande bedömningen av rätten till asyl har medfört att ca 50 procent av de asylsökande ges uppehållstillstånd jämfört med 80 procent tidigare. Detta betyder att Sverige bör ha ökade möjligheter att ge invandrarna ett värdigt mottagande.”

”Svenska ansvariga myndigheter måste också kunna ge ett värdigt mottagande av de flyktingar som kommer hit. Genom användningen av ett striktare asylbegrepp har Sveriges möjligheter till detta ökat.”

”Ett land måste kunna ställa vissa krav på vilka personer som skall få komma in över gränsen – även på asylsökande. Ytterst handlar det om respekten för en individs identitet och i förlängningen det svenska medborgarskapet. Det handlar också om den legitima rättigheten att skydda vårt land mot bl.a. terrorister och brottslingar.”

Men i dagens Moderata samlingsparti ser man inte liknande åsikter. Deras åsikter har knuffats rejält åt vänster mot Socialdemokraternas åsikter. Varför har en sådan förskjutning skett? Sverigedemokraterna anser att det skall ställas krav på individer som får asyl samt på andra invandrare. Vad är egentligen så kontroversiellt med det? Ingenting enligt mig själv.

Vidare kan man läsa att individer som inte har fått asyl men ändå stannar i Sverige skall utvisas.

”Nekas en person asyl i Sverige skall denne avvisas/utvisas så snart detta är möjligt. Avvisningen/utvisningen skall ske smidigt och med visad respekt för personen som är föremål för den.

En allvarlig aspekt på sådana ärenden är de fall där de som skall avvisas/utvisas hålls gömda av privatpersoner, vilket därmed förhindrar verkställigheten av beslutet. Denna form av lagtrots är oacceptabel och måste beivras.”

Varför har det inte lagstiftas om hårdare straff mot personer som hjälper kriminella personer att gömma sig i Sverige? Varför är ordningsmakten så lam när det gäller utvisningar? Här om veckan var det en kriminell person (Tesfaldet Tesloy) som vann 1.2 miljoner kronor i direktsänd tv. Polisen visste att han var där men de brydde sig inte om att göra något. Har polisen inga rättigheter att arrestera dessa personer eller handlar det om resurser? I vilket fall som helst så är det förkastligt att kriminella personer inte utvisas från Sverige.

Som jag ser det har vi Sverigedemokrater stora möjligheter till samarbete med Moderaterna när vi kommer in i riksdagen 2010.

Motion 1990/1991:Sf609 Invandrar- och flyktingpolitiken

Annonser