maud_olofsson_kd_enligt_expressen

Läs och begrunda följande:

Ni vill att det ska vara möjligt att utdöma villkorlig frigivning efter halva strafftiden. Varför?
– För många förbrytare som sitter i fängelse i dag, så är ju inte fängelsetiden alla gånger det som gör att de går tillbaka till ett normalt och hederligt liv. Och då tycker vi att man ska kunna använda villkorlig frigivning som ett sätt att träna de här personerna att komma tillbaka till ett liv utan brott.

Hur tänker hon egentligen? Vilka kriminella personer menar hon? Tycker hon verkligen att en man som har våldtagit en liten flicka t.ex. skall komma ut ur fängelset efter ca 2 år? Det är väl ingen, förutom Maud, som tycker att det är en dålig sak att kriminella personer sitter bakom lås och bom så att övriga befolkningen som följer lagar och regler är säkra?

Vad jag anser måste göras är följande:

  • Inför straffarbete så att de kriminella personerna i fängelserna bidrar till att betala tillbaka till samhället för deras kostnader.
  • Bort med alla slags förkortningar. Dömdes man till 5 år så skall man sitta 5 år i fängelse.
  • Bort med straffrabatt. Begår man 3 separata rån skall man ställas till svars för 3 separata rån och om man döms skall man lägga ihop alla 3 brotten till ett långt fängelsestraff. T.ex. 3+3+3  år = 9 år. Idag för man absurda rabatter.
  • Bort med alla slags permissioner till personer som dömts för våldsbrott.
  • Svenskt medborgarskap skall fråntas vid brott som ger mer än 2 år i fängelse. Enda restriktionen är om personen skulle bli statslös.
  • Alltid utvisning vid brott som ger mer än 2 år i fängelse.

EX EX EX

Annonser