Inspirerad av Thoralf Alfssons blogginlägg om kostnader i Kalmar kommun har jag själv tagit fram kostnader för ekonomiskt bistånd i Haninge med hjälp av SCB. Andelen utrikes födda 2002-2008: 17,76% – 17.95% – 18,17% – 18,37% – 19,06% – 19,79% – 20,56%.

ekonomiskt_bistånd_i_haninge

Annonser