Irländarna röstar idag…

  • Om vi medborgare i Europa skall ha en federal stat som den som USA har just nu.
  • Om vi skall ha en president som inte har valts av folket.
  • Om enskilda länder skall tvingas till att skicka trupper utomlands.
  • Om att insyn i vad som händer i Bryssel skall bli ännu mindre.
  • Om att vetorätter till medlemsländerna försvinner.
  • Om att Bryssel kan själv i framtiden ratifiera nya fördrag (konstitutioner) utan att man frågar folket.
  • Om att Bryssel i framtiden bestämmer migrationspolitiken utan att behöva fråga medlemsländerna.

Tyvärr ser det ut att ja-sidan med hjälp av finanskrisen har fått väljarna på Irland att verkligen tro att Lissabonfördraget skulle ge arbeten. Helt absurd påstående. Bryssels demokratisyn oroar mig. Man skall rösta tills man röstar som Bryssel vill. Jag undrar hur man i framtiden kommer att se på detta svek mot 495 miljoner medborgare som inte fick rösta…

DN DN DN SvD SvD Dagen DN

Annonser