Resultatet av muslimska ”rebellernas” attack är tre döda och minst 34 skadade personer. Den treåriga pojken som mördades hade väl gjort något väldigt dumt, t.ex. att hans föräldrar kanske var buddhister. Jag frågar mig själv när alla börjar inse att Islam är inte en ”fredens” religion, har aldrig varit det. Islam går ut på att sprida dess (fruktansvärda) ideologi till världens alla hörn för att styra hela världen.

Islam är idag lika farlig (har alltid varit det) som nazism var för 70-80 år sedan. Alla som har följt vad som händer har sett att islamisterna har allierat sig med nazister. Orsaken till varför dessa två väldigt samhällsfarliga grupper interagerar är inte svår att se. Bägge har väldigt snarlika ideologiska grunder. Islamisterna vill utrota judarna, så även nazisterna. Islamisterna tycker att homosexualitet är dödssynd och skall bestraffas med döden, nazisterna ”gillar” inte heller dem.

Varför är nazisterna så stigmatiserade men inte islamisterna när de har samma agenda? Det som oroar mig är att det finns väldigt många islamister i Sverige medan nazisterna är nästan borta, tack och lov.

DN

Annonser