Detta är en fråga som jag helt ärligt inte tror riksdagspolitiker verkar förstå även fast alla andra invånarna i Sverige vet svaret. De kommer från dig, skattebetalaren. Att säga helt idiotiska saker som att ”flyktingarna kostar minsann ingenting för kommun x” och samtidigt slå sig på bröstet som en nyttig idiot är väl något av det mest komiska som finns? Inte bara kostar det just för själva kommunen utan kostnaden för flyktingarna betalas av ALLA i Sverige, inte bara av kommunen som tar emot flyktingarna.

De 2400 så kallade flyktingbarnen som beräknas komma till Sverige i år kommer att kosta ca. 2-2.5 miljarder kronor under ett år. Jag vill påpeka att de pengarna skulle räcka till ett helt års grundskoleutbildning för ca. 35000 skolbarn här i Sverige (samtliga kostnader). Jag vill nu citera Fria Nyheter och deras mail till och från Migrationsverket:

Under 2009, fram till den 8 november har:

  • 691 föräldrar ansökt om att få anhöriginvandra
  • 799 föräldrars ansökan avgjorts, 366 får anhöriginvandra
  • 188 ensamkommande barn fått uppehållstillstånd på grund av ”synnerligen ömmande omständigheter”

För helåret 2008 fick 306 ensamkommande uppehållstillstånd på grund av ”synnerligen ömmande omständigheter”.

Om detta stämmer, vilket jag inte ifrågasätter när det gäller Fria Nyheter, så är följande citat från Dagens Nyheter rena komiken:

Stämmer det att många är så kallade ”ankarbarn” som tar hit sina anhöriga?
Ytterst få beviljas flyktingstatus som ger rätt att ta hit kärnfamiljen. Barn och unga får oftast uppehållstillstånd på en lägre grad som inte ger den rättigheten.

För att underlätta vad jag vill få fram är följande: Majoriteten av de som får uppehållstillstånd i Sverige är just så kallade ”ankarbarn”. Endast 188 barn har fått UT enligt ”synnerligen ömmande omständigheter” som inte ger rätt att ta hit resten av sin familj. Frågan jag ställer mig är följande: Ljuger Dagens Nyheter helt medvetet eller är det bara deras normala vänstervridna bolibompajournalistik som är i farten igen?

DN1 DN2 DN3 FN

Annonser