Hon vill också förlägga elitklasser och attraktiva kurser till förorter för att locka innerstadselever. Om lagändringar krävs för att få dit utbildningarna bör så ske.

Enligt riksdagsledamoten Anna König Jerlmyr (M) så skall man lagstifta att svenskar i ”rika” områden skall tvingas att studera i invandrartäta områden. Om nu mångfald är så väldigt önskvärt och eftersträvat av samhället borde väl svenskarna i de ”rika” områdena per automatik skicka sina barn till skolor som ligger i invandrartäta områden eller hur? Men om man enligt Jerlmyr måste lagstifta för att så skall vara fallet bör väl det enda logiska vara att ”rika” föräldrar inte vill skicka sina barn till skolor som ligger i invandrartäta områden?

Sen undrar jag självklart om man verkligen kan sälja till svenska väljare att ”invandrarskolor” skall få ännu mer pengar till ”sina” skolor bara för att barnen är sämre på svenska? Att slänga pengar runt om kring sig och tro att allting löser sig är väl det som är normen för de sju socialdemokratiska riksdagspartierna.

Sverigedemokraterna vill att skolan skall förstatligas. Det är viktigt att barn får en solid och stimulerande utbildning i skolan. Genom ett förstatligande av skolorna skulle man få en mer enhetlig system. Sveriges rankning när det gäller hur bra barnen är i skolan och deras kunskaper har stadigt fallit genom åren medan Finland har hela tiden varit i absoluta toppen när det gäller hur bra barnen presterar i skolan och deras kunskaper.

SvD SVT

Annonser