Jag är långt ifrån en konspirationsteoretiker men när jag får veta att man har helt struntat i att ta med 75% av datan som Ryssland skickat för att det enligt forskningsinstitutet inte var ”någon mening” ringer varningsklockorna hos mig. När man sitter och väljer ut vilken data som är ”intressant” att använda istället för att ta med allting är det allt annat än forskning man håller på med. Rysslands landsmassa (ca. 17 miljoner km²) är över 11% av hela jordens landsmassa(ca. 149 miljoner km²). Det är sunt förnuft att ställa sig på den skeptiska sidan innan man vet med säkerhet att något är sant.

Annonser