Följande citat kommer från s. 44 i rapporten ”Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden”.
Andelen sysselsatta är låg bland personer födda i Irak och Iran, trots att dessa grupper är relativt högutbildade. Runt hälften är sysselsatta efter 10 år. Absolut lägst andel sysselsatta efter 10 år återfinns dock i den relativt lilla gruppen personer födda i Somalia som invandrade 1997. Runt 35 procent är sysselsatta efter 10 år. Man skall dock ha i minnet att utbildningsnivån i denna grupp är låg.
Om man antar att samma sysselsättningsgrad (35% efter 10 år i Sverige) gäller för samtliga somalier som kommer till Sverige är det väldigt dystert att börja räkna vad invandringen i sin helhet kostar.
Medborgare i Somalia boende i Sverige 1999-2008

Medborgare i Somalia boende i Sverige 1999-2008

Notera att diagrammet ovan inte har med somalier som genom naturalisering försvinner från statistiken, vilket i sig är en väldigt logisk förklaring till att antalet somaliska medborgare minskade mellan åren 99-02. En annan sak som är oerhört viktigt att notera är att sysselsättningsgraden på 35% gäller först efter 10 år för de som invandrade 1997. Den är lägre för alla andra åren innan tionde året. Vad kostar den här gruppen av människor för att de får SFI, socialbidrag, garantipensioner, äldreförsörjningsstöd, barnbidrag, flerbarnstillägg, bostadsbidrag, föräldrapenning, underhållsstöd? Jag vill veta det. Jag tycker det är statens skyldighet att redovisa kostnaderna för allting i samhället så att medborgarna i landet kan ställa politikerna till svars för deras handlingar. Så som massinvandringen.
Utrikes födda (Somalia) i åldrarna 0-95+ år boende i Sverige

Utrikes födda (Somalia) i åldrarna 0-95+ år boende i Sverige

Jag avslutar med en slogan/citat, handlar kanske inte direkt om samma sak som det jag skrev om men tänkvärt. ”No taxation without representation”.
Källa: SCB
Annonser