Som bekant var den största invandringen under 50, 60 och 70-talet främst från Finland, Jugoslavien och Grekland. Från europeiska länder med andra ord. Som jag redan tidigare skrev slår rapporten fast att fram till början av 80-talet var invandringen en nettointäkt men runt mitten av 80-talet blev invandringen en nettokostnad för Sverige. Varför det blev så finns säkerligen många variabler till men i rapporten finns det flera intressanta saker som det här.

Andelen utrikes födda av landets befolkning var endast lite drygt en procent år 1940. Den ökade sedan till nästan sju procent år 1970, drygt nio procent år1990 och till drygt 13 procent eller mer än 1,2 miljoner vid ingången av år 2009.

Av utrikes födda boende i Sverige år 1970 var 60 procent födda i ett annat nordiskt land, 30 procent födda i övriga Europa och 10 procent födda utom Europa. År 2007 var motsvarande andelar 25, 35 och 40 procent.

För att ge en extra tydlig bild av vad texten säger gjorde jag snabbt en bild.

Ursprung invandrare

Ursprung invandrare

Hur stor del av kostnaderna är relaterade till att invandrarna kommer från länder utanför Europa? Jag vet inte men det skulle vara väldigt intressant att få veta det. Framför allt när det som skrivs i rapporten kort efter ovanstående är detta.

Invandring tilldelas ofta också positiva ekonomiska effekter i den i flera länder pågående diskussionen om invandring som ett medel för att underlätta försörjningen av en åldrande befolkning. Den empiriska forskningen ger dock inte lika entydiga svar.

Här har ni det. Det finns inga bevis överhuvudtaget för att Sverige måste ha invandring för att kunna klara av den åldrande befolkningen. För den som tvivlar, senast jag tittade åldras även befolkningen som invandrar till Sverige.

Mona Sahlin har som bekant sagt ”Vi måste få fler att förstå att barnens framtid och kvaliteten i skolan hänger ihop med att vi som är äldre kan jobba lite längre.” – SvD. Om nu Sverige verkligen behöver invandrare för att klara av alla pensionärerna, varför skulle man behöva arbeta längre än till dagen man fyller 65 år?

Det har sedan länge funnits tecken på felaktigheter. Exempelvis har det för vissa invandrargrupper observerats uppseendeväckande låga dödstal, se exempelvis DS 1995:68 och SCB (1995). De åldersstandardiserade dödstalen för infödda i Sverige är bland de lägsta i världen. Ändå finns invandrargrupper med registrerade dödstal väsentligt lägre än för infödda. Ett annat tecken är att det finns invandrargrupper med lång registrerad vistelsetid i Sverige men som har en stor andel som inte har någon registrerad disponibel inkomst under året, se DS 1995:68. I den infödda befolkningen är detta mycket sällsynt. En bidragande förklaring kan vara svartarbete men också att man inte längre befinner sig i landet. Även andra indikatorer finns bland utrikes födda som stora bortfall i AKU, många postreturer och hög andel med c/o adresser jämfört med infödda.

Jag personligen undrar hur många av de som i massmedia kallas för ”utförsäkrade”, som inte ens tagit kontakt med FK, i verkligheten är invandrare som inte ens bor i Sverige? Hur kan invandrare ha betydligt lägre dödstal än infödda svenskar? Kan det vara för att det pågår mycket fiffel med t. ex. pensioner? Inte så länge sedan kom det fram att en person hade fått sin döda mammas pension under lång tid utan att anmäla det till FK. I Danmark får irakiska ”flyktingar” socialbidrag samtidigt som de sitter i irakiska/kurdiska parlamentet med väldigt höga löner. Finns samma slags fiffel i Sverige?

Kommer att fortsätter skriva mer om det här.

Annonser