Jag har tidigare skrivit om vad invandringspolitiken gjort för Sverige. Problemet med artikeln på Dagens Nyheter är att DN försöker ge intrycket av att de invandrare som är utan arbete är 57-åriga ”Mahmoods”. Men en sak som är ren lögn i både DNs och Ekots artikel är:

Det spelar mindre roll varifrån man kommer, det är tiden man varit i Sverige som är det viktiga.

7 av 10 utrikes födda som varit här mer än 20 år har någon form av sysselsättning, för infödda svenskar ligger siffran på 8 av 10.

Det spelar väldigt stor roll vilket land man kom ifrån till Sverige när det gäller hur sysselsatta de är.

Sysselsättning invandrare

Sysselsättning invandrare

Varför skriver media dessa lögner? Bilden ovan visar klart och tydligt att invandrare från länder där islam dominerar är de minst produktiva personerna i Sverige.

En annan sak som är värd att notera i DNs artikel är att de ”glömt” att ta med följande.

Han är utbildad skräddare i Irak. När han kom till Sverige på 80-talet fick han ett jobb på ett företag för funktionshindrade eftersom han inte kunde språket så bra. Han tröttnade och startade eget och säljer nu skinnvaror i ett gatustånd i Stockholm city.”.

Var det inte bara raketforskare, läkare och andra akademiker som kom till Sverige?

SvD

Annonser