Härom dagen var det en hel del i gammelmedia om att Sverigedemokrater som valts in i kommunfullmäktige runt om i Sverige hade hoppat av sina uppdrag. Det är tråkigt att sånt händer men orsakerna varför personer ”hoppar” av är bland annat för att det förekommer väldigt allvarliga hot mot Sverigedemokrater runt landet, man flyttar till en annan kommun, Sverigedemokraterna har fått mandat i kommuner där man inte ens ställde upp i valet m.m.

Nu har det kommit fram att SVT har i deras så kallade statistik lagt till avlidna Sverigedemokrater i ”avhoppade”. Det har gått för långt. Har inte gammelmedia och i det här fallet media som finanseras med skattemedel skam i kroppen? Det är vidrigt att man gör på det här sättet.

SVT = Socialistisk Vänster Television

Karlsson MND FN PI

Annonser