Många ord utan en enda hänvisning till skollagen. Nej, skolan ska inte vara en fredad zon, dvs. gymnasieskolan är inte dagis, dvs. skolan ska förmedla värderingar. Jag kan förstå att gymnasieläraren Nina Kaltiala vill krama om alla gullungarna och samtidigt hela världen i en fantastisk bamsekram, men vi ska utbilda unga för verkligheten.

Skollagen, 1 Kap. 2 §, säger: ”Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar”. Terroristen säger: ”BOOM”. Man får intrycket att artikelförfattaren vill förbjuda antidemokratiska åsikter. Hon vill också ha en ursäkt från skolans ledning. I min mening borde skolans ledning fråga om Nina Kaltiala skolkade under samhällskunskapen, för man borde kunna kräva att gymnasieläraren känner till att frihetens pris är evig vaksamhet. Man skall alltså kunna argumentera för demokratin genom att försvara individuell och lika rätt inför lagen. Det är inte säkert att kompisarna från Västbanken ställer sig bakom dessa värderingar.

Vad till slut gäller terroristen så måste vi med alla buds stående medel se till att han inte kommer åt knappen.

SvD

Annonser