Jag tror att det i framtiden kommer att komma ett direktiv från odemokratiska EU som bestämmer att man får spola sin toalett max 4 gånger per dag. Överstiger man antalet blir det böter på 100 kr per spolning. (obs. ironi)
Det som är beklämmande är att så kallade ”liberala partier” som Centern och Folkpartiet är väldigt mycket för EU. Ett EU som går precis i motsatt håll när det gäller liberalism och individens rättigheter. Hur förvirrade är människorna? Eller har nyspråk verkligen kommit för att stanna?
Thomas Jefferson borde vara obligatorisk läsning från årskurs 1 till och med sista året i gymnasiet i Sverige.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal; that they are endowed by their Creator with inherent and inalienable Rights; that among these, are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness; that to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed; that whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the people to alter or abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles, and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness.
Annonser