Lars Vilks, rondellhunden, vilks.net

Är det en slump att det råkar vara muslimer som vill mörda Lars Vilks, konstnären som ritade rondellhunden? Är det en slump att det finns ordspråk som ”alla muslimer är inte terrorister men alla terrorister är muslimer”? Jag vågar säga att det inte är en slump. Det finns ingen tolkningsutrymme när det gäller Koranen och Islam. Jag tror personligen att orsaken till varför dessa sjuka personer försöker mörda människor och spränger upp sig själva är för att det i paradiset finns floder av vin som de vill dricka ur. Ja, du läste rätt. I sura 47, vers 16 står det följande ”Förhåller det sig med paradiset, som lovats de gudfruktiga, där det finnes bäckar av ogrumlat vatten, floder av mjölk, vars smak ej förändras, floder av vin, ljuvligt att dricka.” (K.V. Zetterstéen, Wahlström & Widstrand, 2003).

Nej, jag tror inte egentligen att de håller på med dessa sjuka saker för att det finns vin i paradiset. Hade bara lust att visa allmänheten vad som står i Koranen. Jag tror inte att det är många som vet att det finns alkohol, som är haram (förbjudet) enligt alla muslimer,  i paradiset som är ljuvligt att dricka. Vill igen påpeka att Koranen är guds direkta ord, inte en tolkning som Bibeln.

Varför får vi aldrig läsa om kristna som försöker eller lyckas mörda någon som har ritat en karikatyr på t.ex. Jesus? Kan det vara att vår kultur i Europa och USA, som är oerhört starkt kopplat till kristendomen och judendomen, har en ”vänd andra kinden till” mentalitet? Varför skrivs det endast om muslimer som försöker/lyckas mörda personer som Lars Vilks som använder yttrandefriheten till att t.ex. rita Muhammed som en rondellhund?

Jag vågar sätta mycket pengar på att orsaken till det är att islamiska kulturen är extremt efterbliven. Det finns flera, om man nu vill kalla det för bevis, att så är fallet. Hur många Mozart, Bach, Chopin, Beethoven, Sibelius, Leonardo Da Vinci, Galileo Galilei, Aristoteles, Galen, Newton, Michelangelo, Einstein, Edmund Burke, Voltaire, John Locke, Adam Smith, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Thomas Paine, Fibonacci, Charles Darwin, Machiavelli, Winston Churchill, Rafael, Donatello, Copernicus, Luther, Calvin, Shakespeare, Dante Alighieri, Miguel de Cervantes, Columbus för att nämna väldigt få har det funnits i Mellanöstern (exkl. dagens Israel)?

Deras ”hjältar” är för att nämna tre stycken, Muhammed, Saladin och Arafat. Knappast något att vara väldigt stolt över eller hur?

SvD1 SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 SvD6

Annonser