SD Television Öst har haft en utmärkt utbildning under lördag och söndag där vi bland annat intervjuade pensionerade överstelöjtnanten Stellan Bojerud som har lång gedigen erfarenhet av kommunalpolitiken. Hans erfarenhet och kunnande kommer att ge tyngd till Sverigedemokratiska försvarspolitiken. Under intervjun nämner Stellan Bojerud att det inte finns en enda garnison kvar mellan Enköping och Boden! Senare säger han att det tar 25 år för att bygga upp försvaret som slaktats till oigenkännlighet.

Annonser