Femte delen om religionen med många namn, islam, kommer nu. Hotets, frihetens, fredens och kärlekens är tidigare delar.

Turkiets premiärminister Erdogan hotar med att slänga ut armenier från Turkiet. Han säger följande:

Det finns för närvarande 170 000 armenier som bor i vårt land. Bara 70 000 av dem är turkiska medborgare men vi tolererar de övriga 100 000.

Notera ordet ”tolererar”. Här är kärnan i islam. Det finns ”tolerans” mot ickemuslimer tills en ickemuslim inte längre tycker som muslimen eller tills muslimen tröttnar på ickemuslimen. Då försvinner den så kallade toleransen inom islam. Men det här är inget nytt i och med att Turkiet har skrivit under Kairodeklarationen som är muslimernas motsvarighet till FNs deklaration av mänskliga rättigheter. I den deklarerar man tydligt att det finns två slags människor på Jorden; muslimer och resten. Muslimerna är högre rangordnade mot resten. Notera även det berömda ”vi har inte gjort något fel” som Erdogan använder sig av. Oavsett vad som hänt eller vem som gjort vad är det, utan undantag, aldrig muslimernas fel.

Det finns ingen gråskala i frågor som folkmord; antingen är man emot folkmord eller så är man för. Fredrik Reinfeldt har med sitt rent ut sagt idiotiska uttalande ställts sig på Turkiets sida. Reinfeldt stödjer därmed indirekt folkmordet. Helt i linje med Nysocialistpartiets (Nya moderaterna) politik.

DN DN DN DN DN SvD SvD SvD

Annonser