We the people.

Det finns säkerligen inga andra ord som idag betyder så mycket för så få. Betydelsen av dessa tre ord har en gång betytt mycket för många men den tiden är förbi. Hur skall man gå tillväga så att allmänheten igen visar politikerna att det är folket som bestämmer vad som skall hända? Jag anser att enda sättet är att rösta på Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna har en värdegrund som är sund för alla i Sverige.

Vi är på väg åt fel håll. Mindre statlig kontroll är alltid bättre än mer. Genom statlig kontroll får vi, folket, mindre frihet.

Annonser