Jag läste en artikel som Svenska Dagbladet publicerade idag (23 mars 2010, 04.48. Senast ändrad: 23 mars 2010, 07.59).

SvD kl 0759

SvD kl 0759

Jag lämnade fliken som jag hade öppnat artikeln på vara kvar i Chrome för att jag hade annat att göra under flera timmar.  Jag öppnade artikeln hos Svenska Dagbladet igen för ett par timmar sedan för att läsa artikeln igen för att jag kom ihåg att jag reagerade på att Svenska Dagbladet skrev ”benhårda stöd”. Till min förvåning hittade jag inte längre ordet ”benhårda” och artikeln hade radikalt förändrats (Publicerad: 23 mars 2010, 13.25. Senast ändrad: 23 mars 2010, 13.28).

SvD kl 1328

SvD kl 1328

Jag frågar mig vad detta beror på…

*uppdatering*

Noterar att Dagens Nyheter har kvar samma text som Svenska Dagbladet hade innan den ändrades. Varför ändrades den av Svenska Dagbladet men inte Dagens Nyheter? Vem har rätt i vad som sagts och inte sagts?

*uppdatering2*

Nu ser jag att även Dagens Nyheter har ändrat sin artikel. Vad är det här egentligen? Är det desinformation som två av Sveriges största tidningar håller på med? Tyvärr tänkte jag inte på att ta en skärmdump av Dagens Nyheter artikeln innan den ändrades kl. 18.44.

Reuters Reuters SvD DN

Annonser