Det är dags att börja prata om en av de största och allvarligaste lögnerna i modern historia. Lögnen om Förenta nationerna. Det finns en felaktig konsensus på att FN skulle vara en samling av jämförbara länder som vill det bästa för allt och alla. Inget kunde vara mer fel. Det finns många orsaker till det. Ett av de är att två av permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet, Kina och Ryssland, inte ens är demokratier. Samma problem går att finna i generalförsamlingen. Av 192 medlemsländer är väldigt få vad vi skulle kalla demokratier. Detta har lett till att skurkstater har fått igenom saker som resolution 3379 som fastslog att sionism är rasism. Tänka sig det. Det tog 16 år innan resolution 3379 drogs tillbaka, enda resolutionen i förenta nationernas historia som dragits tillbaka. Med rätta.

Lögnen om förenta nationerna bygger på premissen att diktaturer och andra totalitära regimers moraliska ställningstagande i allting som rör världen skulle vara jämförbar med fria demokratiska världens ställningstagande.  Helt befängd tanke. Att ge diktaturer och regimer en plattform för att spy ut sitt hat mot fria världen för att sedan få stående ovationer av över hälften av generalförsamlingen borde rimligtvis bidra till att allmänheten började ställa sig frågan om förenta nationerna är över huvud taget något som behövs.

Dagens Nyheter skriver ett par rader om förenta nationernas helt värdelösa facit.

Historiskt är erfarenheterna inte särskilt goda. Rent statistiskt är de usla. I en studie av statsvetaren Robert Pape vid Chicagouniversitetet visade sig bara 5 sanktionsfall av 115 ha fått regimer att backa. Sanktionerna mot exempelvis Indien, Pakistan och Nordkorea för att stoppa kärnvapenutveckling hade föga effekt.

Där i ligger ett av många problemen. Länderna som det införs ”sanktioner” mot vet att det inte kommer att påverka de ett dugg. I värsta fall leder det till massiv korruption och att civilbefolkningen drabbas som var fallet med Irak efter första gulfkriget med ”food for oil”. Iran, som kan anses vara regimen som just nu mest hotar världsfreden, rycker på axlarna när FN pratar om sanktioner. Det kommer inte att stoppa de från att skaffa atomvapen, inte på långa vägar. Irans konstanta hot mot Israel om förintelse  ger helt klart en casus belli till Israel. Jag skulle ovillkorligt stå bakom Israel om de beslöt sig för en operation opera, den här gången mot Iran.

DN

Annonser