Skrev följande refuserade artikel till Newsmill.se i ämnet politisk patriotism för två månader sedan.

Socialdemokraternas bestraffning genom beskattning

Ibrahim Baylan påstår att Socialdemokraterna brinner för att bygga ett starkare Sverige. Det tror de själva säkert på. Eller snarare gjorde en gång för länge sedan. Vad socialdemokratin har gjort för Sverige är att sätta på ekonomiska tvångströjor på privatpersoner, för att inte nämna företag. De har själva insett det absurd med att höjda skatter skulle ge högre BNP. Därför kallar de sig för det nya småföretagarpartiet. Jag menar att småföretagarna får ducka när Ibrahim Baylan skriver om ett rättvisare, jämlikare och möjligheternas Sverige.

Att beskatta företag och medborgarna, för att man är innovativ och framgångsrik, är en bestraffning. Det finns dock utrymme för beskattning så länge det återspeglar medborgarnas samtycke och att skatten används för elementär välfärd så som utbildning och äldreomsorg. Jag är säker på att de flesta medborgarna är glada över jobbskatteavdraget som har gett minst en månadslön mer per år till en normalinkomsttagare jämfört med när Socialdemokraterna var i makten.

Alla inser det schizofrena med att förespråka friinvandring till Sverige som Socialdemokraterna gör och samtidigt skrika sig hes om att det inte finns jobb i Sverige. Det blir knappast bättre för ungdomarna på jobbfronten om man envisas med att ta emot invandrare, som till antalet är en Saabfabrik, per månad som direkt slussas in i arbetslöshet.

Sverigedemokrater blir demoniserade och svartmålade när vi pratar om realismen i Sverige. Realismen om att invandringspolitiken har brakat samman, om man nu ens kan påstå att det har funnits en politik för området. Då menar jag inte vad Socialdemokraterna tänker på när man pratar om invandringspolitik, nämligen att få så mycket röstboskap som möjligt.

Socialdemokraternas grundläggande ideologi är att medborgarna inte vet sitt eget bästa och därmed skall staten bestämma vad som är bäst för dem. Företagare anstränger sig inte för att känna sig trygga utan de gör det på grund av strävan efter lyckan. Strävan efter lycka är troligtvis inte att bli beskattade till den grad att allting man har kämpat för försvinner till obskyra fantasiprojekt som Europeiska Unionen och terroristorganisationer som Hamas. Det enda partiet i dagens Sverige som med stolthet kan prata om fosterlandskärlek, patriotism och individens rättigheter är Sverigedemokraterna.

Annonser