Jag ställer mig till 100 % bakom Belgien i det här fallet. Jag skulle gärna se ett liknande förbud att maskera sig på offentliga platser och på platser som inte är offentliga (skolor m.m.) här i Sverige.

Maskeringsförbud i Belgien

Maskeringsförbud i Belgien

Isabelle Praile, ”taleskvinna för muslimer i Blegien”, säger så fint och nobelt att det minsann är en individuell rättighet att bära heltäckande slöja om man nu så vill. Isabelle Praile verkar inte veta vad hon pratar om. Det tog 1 minuter för en wannabe hobbyjurist (som jag är) att hitta Europeiska konventionen. Jag gissar på att Belgien skrivit under nämnda konvention.

Artikel 9 – Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet
  1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.
  2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana begränsningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

Det som är anmärkningsvärt är att massmedia vetat om att lagen som nu gått igenom i underhuset är en lag om maskeringsförbud men som vanligt i bolibompamedia så förvandlade de det till att handla om burkaförbud. Det är rena lögner massmedia sprider med andra ord.

DN SvD SvD SvD

Sverigedemokraterna SD

Annonser