Jag vet inte varför men jag älskar att visa hur populistiskt Centerpartiet är för att inte nämna deras ignoranta utspel om etanol m.m.

Miljöminister Andreas Carlgren (C) sa så här i september 2008:

”Meningen är ju inte att staten och skattebetalarna i längden ska betala våra bilinköp” [1].

Partiledaren Maud Olofsson (C) och miljöminister Andreas Carlgren (C) säger så här i maj 2010:

”En grön bilpremie på 30000–50000 kronor bör införas för konsumenter som köper en bil som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer. Premien ska vara teknikneutral under utsläppskravet på 50 gram, men stimulera till inköp av bil som drivs av den allra senaste tekniken, i dagsläget el- och laddhybrider. Tekniken är ny och dyrare och premien behöver vara avsevärt högre än tidigare miljöbilspremie.” [2].

Hur var det nu med skattebetalarnas pengar och att använda de för bilinköp? Sen undrar jag hur Olofsson och Carlgren ställer sig till följande citat:

”Etanolen ökar utsläppen av växthusgaser, åtminstone på rimligt lång sikt. […] Förklaringen till de negativa miljöeffekterna är flera. Produktionen av etanolen ger större utsläpp än produktionen av bensin. Men den största effekten kommer från den ändrade markanvändningen. […] Den sammantagna bilden visar att etanolen leder till ökade utsläpp (jämfört med bensin) åtminstone de närmaste 50–60 åren. Först därefter kan etanolsatsningarna möjligen leda till utsläppsminskningar. Dessutom leder etanolen till ökade livsmedelspriser, något som direkt drabbar världens fattiga.” [3].

Centerpartiet vill med andra ord använda skattemedel till subventioner av bilköp som direkt leder till att miljön påverkas till det sämre och i samma veva se till att fattiga länder får det ännu sämre.

Det är en gåta hur folk frivilligt röstar på Centerpartiet.

  1. Alltommotor.se
  2. DN
  3. SvD
Annonser