På den fjärde dagen av årets Almedalsvecka, onsdagen, fick SD Television tillfälle att ställa några frågor till biskop Lennart Koskinen angående hans märkliga störande av Sverigedemokraternas torgmöte två dagar tidigare.

SD Television SD Television Youtube

Annonser