”Detta gäller inte minst våldtäkter som av offren ofta uppfattas som förnedrande och skamliga vilket gör att man drar sig för att berätta om det. En positiv utveckling är att denna skambeläggning av offren successivt minskar, vilket leder till att fler gör anmälan. Troligen sker den snabbare hos oss än i andra länder.”
Här har vi alltså en professor (så kallad, man kan köpa professortiteln nuförtiden) som bygger hela sitt försvar på en hypotes som inte prövats ännu. Ordet ”troligen” i sista meningen skall inte finnas med i vetenskapliga rapporter eller debattartiklar för den delen. Jag demonstrerar varför: ”Det är troligen så att invandrare i Sverige är generellt mer rasistiska än invandrare (av samma ursprung) boende i andra länder. Och de blir mer rasistiska för varje år som går vilket i sig är en negativ utveckling.”.
Get my point Sarnecki?
Annonser