”Europadomstolen utsätts ofta för kritik från länder som egentligen inte alls vill rätta sig efter dess beslut.”

Det är anmärkningsvärt att Dagens Nyheter anser att Sverige skall följa domstolar i andra länder. Själv anser jag att ledaren uppmanar till något farligt och svenskfientligt. Hur kan man i sina sinnens fulla bruk anse att domstolar utanför Sveriges rikes gränser skall besluta vad Sverige skall göra? Det är en helt absurd tanke som gränsar till landsförräderi.

”Redan för en månad sedan – den 22 oktober – skickade Europadomstolen ett brev till regeringarna i Sverige, Nederländerna och Storbritannien. Det var ett slags varning för att domstolen skulle komma att stoppa utvisningar av enskilda irakiska medborgare.”

I en perfekt värld så skulle det vara protester och demonstrationer mot såna här stolligheter men tystnaden i Sverige talar sitt tydlig språk. Vad har hänt med medborgarnas känsla för rätt och fel? Varför accepterar medborgarna att staten och EU blandar sig mer och mer in i deras liv där de inte har något att göra? Det är vi, medborgarna, som är högsta instansen i landet och all makt som inte delegerats till staten har vi medborgare kvar!

Det är dags för ett svenskt Tea Party!

DN

 

Annonser