Enligt senaste undersökningen[1] har man kommit fram till att hela 51% av finländarna ställer sig ”väldigt eller ganska mycket” negativt till islam (i artikeln skriver man muslimer). Endast 6% av finländarna ställer sig ”väldigt eller ganska mycket” positivt i synen på islam. Resterande 43% kunde inte svara eller var neutrala.

Det som är intressant är att finska kyrkans undersökning visar att finländare är generellt mer toleranta mot andra religioner (buddhism m.m.) men islam är ett undantag. Något som är ännu mer intressant är att av finländarna är det endast 8% som anser sig själva vara ”ytterst religiösa” och under en femtedel av befolkningen ser sig som ”icke-religiösa”. På gud tror, utan tvivel, runt en femtedel medan under en tiondel inte gör det.

Dock ställer jag mig lite frågande till hur lyckliga människorna är i olika länder. Enligt undersökningen så kommer Finland på plats 20 efter alla nordiska länderna. Vad är lycka enligt undersökningen? Det är väl en ytterst subjektiv känsla och kanske framför allt: att man är realist när man svara på frågan och inte drömmer att man har det bättre än man verkligen har det. Därav undrar jag hur Belgistan (Belgien) kan vara i topp 3 i världen när det gäller lyckligt folk. Beror lyckan på att det inte funnits en regering i Belgistan i över ett år nu?

Jag säger bara som avslut till det här att FSM har välsignat det finska folket!

[1] I undersökning fanns det med 34 länder och över 50 000 deltagare. Verkkouutiset

Annonser