Lösningen på arbetslösheten enligt socialmoderaterna… tisdag, Apr 27 2010 

Eller var det moderatsocialisterna? Aja, ni vet de där partierna som just nu sitter i riksdagen.

Staten kan inte skapa jobb förutom genom att använda skattemedel som rödgröna. Andra sättet för staten att skapa jobb är att sänka skatterna men då blir frågan varför staten över huvud taget höjde skatten så mycket att det drabbade medborgarna. Sverige har redan i dag ca 1.35 miljoner offentligt anställda (cirka var tredje arbetande människa i Sverige) och den siffran vill rödgröna höja med 10 000 till 15 000. Självklart är det viktigt att det finns lärare, sjukskötare och polis men de miljarderna som rödgröna pratar om skulle helt säkert gå till att anställa byråkrater vars enda uppgift är att skyffla papper dagarna in och ut.

Viktigaste debatten i Sverige verkar dock vara rut- och rotavdraget.

Rut- och rotavdraget

Rut- och rotavdraget

DN SvD SvD SvD SvD SvD

Annonser

Refuserad artikel… onsdag, Apr 21 2010 

Skrev följande refuserade artikel till Newsmill.se i ämnet politisk patriotism för två månader sedan.

Socialdemokraternas bestraffning genom beskattning

Ibrahim Baylan påstår att Socialdemokraterna brinner för att bygga ett starkare Sverige. Det tror de själva säkert på. Eller snarare gjorde en gång för länge sedan. Vad socialdemokratin har gjort för Sverige är att sätta på ekonomiska tvångströjor på privatpersoner, för att inte nämna företag. De har själva insett det absurd med att höjda skatter skulle ge högre BNP. Därför kallar de sig för det nya småföretagarpartiet. Jag menar att småföretagarna får ducka när Ibrahim Baylan skriver om ett rättvisare, jämlikare och möjligheternas Sverige.

Att beskatta företag och medborgarna, för att man är innovativ och framgångsrik, är en bestraffning. Det finns dock utrymme för beskattning så länge det återspeglar medborgarnas samtycke och att skatten används för elementär välfärd så som utbildning och äldreomsorg. Jag är säker på att de flesta medborgarna är glada över jobbskatteavdraget som har gett minst en månadslön mer per år till en normalinkomsttagare jämfört med när Socialdemokraterna var i makten.

Alla inser det schizofrena med att förespråka friinvandring till Sverige som Socialdemokraterna gör och samtidigt skrika sig hes om att det inte finns jobb i Sverige. Det blir knappast bättre för ungdomarna på jobbfronten om man envisas med att ta emot invandrare, som till antalet är en Saabfabrik, per månad som direkt slussas in i arbetslöshet.

Sverigedemokrater blir demoniserade och svartmålade när vi pratar om realismen i Sverige. Realismen om att invandringspolitiken har brakat samman, om man nu ens kan påstå att det har funnits en politik för området. Då menar jag inte vad Socialdemokraterna tänker på när man pratar om invandringspolitik, nämligen att få så mycket röstboskap som möjligt.

Socialdemokraternas grundläggande ideologi är att medborgarna inte vet sitt eget bästa och därmed skall staten bestämma vad som är bäst för dem. Företagare anstränger sig inte för att känna sig trygga utan de gör det på grund av strävan efter lyckan. Strävan efter lycka är troligtvis inte att bli beskattade till den grad att allting man har kämpat för försvinner till obskyra fantasiprojekt som Europeiska Unionen och terroristorganisationer som Hamas. Det enda partiet i dagens Sverige som med stolthet kan prata om fosterlandskärlek, patriotism och individens rättigheter är Sverigedemokraterna.

Life, liberty and the pursuit of happiness… torsdag, Apr 15 2010 

För mig är rubriken life, liberty and the pursuit of happiness något av det vackraste som någonsin skrivits. Alla människor har okränkbara naturliga rättigheter vid födseln till liv, frihet och strävan efter lycka[1]. Men rättigheten till strävan efter lycka begränsas till att envar ser till att själv göra allt det han eller hon kan. Strävan efter lycka betyder inte att man har rätt att på bekostnad av någon annan få lyckan. Insikten i att, inte på bekostnad av någon annan, få lyckan har gått förlorad i Sverige; den har kanske aldrig funnits i Sverige?

När staten inte låter medborgare sträva efter lyckan, som är en okränkbar rättighet, genom att lagstifta om kvoteringar, skatter, ”möjligheter” och annat trams så att medborgare bara är något som kan beskrivas som moderna slavar under staten slutar det aldrig bra. Staten i sig har inga rättigheter över huvud taget men vad staten däremot har är skyldigheter. En av skyldigheterna är att ha en armé som försvarar nationalstaten från yttre och inre fienden även om nationalstaten inte har några fienden just nu eller haft sådana på väldigt lång tid. Just skyldigheten att se till att ha en armé som försvarar nationalstaten har sen minst 2 decennier tillbaka bekvämt nog glömts bort av staten.

Staten, som sköts av regeringen, får endast rättigheter genom att medborgare delegerar rättigheterna, som enbart envar medborgare har, till en regering som sedan sköter statens uppgifter. För att nationalstater som Sverige, som teoretiskt sätt inte längre finns[2], skall fungera måste medborgare se på staten som fiende. Inte som medborgare i Sverige ser på staten, en vän. Det låter som en paradox att se på staten som en fiende men om man inte ser på staten som en fiende, som man delegerat sina rättigheter till, är det oerhört lätt för staten att lagstifta lagar som tar bort dina rättigheter.

En fri nationalstat kan inte upprätthållas om folket har förslavats under oviktig passion, oordnad aptit och begär. Det hänger ihop med att ju mer välfärd som de fattiga får desto mindre gör de själva något för att reda ut sin situation som i sin tur leder till att de blir fattigare. Precis vad som hänt i Sverige. Precis vad som hänt Patrik Persson.

Frågan är om man ska vara egoistisk och rösta på det som är bäst för en själv eller det som är bäst för samhället. Någonstans får vi betala det i alla fall med skatten, så det spelar ingen roll. Jag tycker att det har blivit sämre för våra arbetslösa, sjukskrivna och pensionärer, säger Patrik Persson.

Dick Erixon har ibland tankar och åsikter som diametralt skiljer sig från mina åsikter men ibland så skriver han något som jag kan ställa mig bakom till 100 %.

Är det så att svenskar omyndigförklarat sig själva så till den milda grad att man inte har en aaaaaaning om sin egen ekonomi? Litar man så totalt på att politiker ska rädda dem om något händer, att man struntar i att själva se till att ha kontrollen över sin ekonomi? […] Människor som agerar på detta sätt borde ju inte ha rösträtt. De agerar inte som ansvarstagande medborgare. De verkar vilja vara makthavarnas slavar, som man överlåter all kontroll till.

Förutom life, liberty and the pursuit of happiness finns det ett citat (okänt vem som sa det) som jag älskar med passion och det är:

The price of freedom is eternal vigilance.

AB AB AB Erixon SvD SvD SvD SvD DN DN DN DN Bloggo SvD

[1] Även fast det står i amerikanska självständighetsdeklarationen anser jag att dessa rättigheter även gäller i Sverige.

[2] Jag anser att när lagstiftande makten flyttas utanför Sveriges rikes gränser (till Europaparlamentet och Europeiska kommissionen) och dömande makten (Högsta domstolen i Sverige är inte längre sista instansen utan det är Europeiska Unionens domstol) är landet inte längre självständigt.

Staten kan fortfarande inte skapa jobb… tisdag, Apr 13 2010 

En lögn blir sanning bara man ser till att upprepar den tillräckligt ofta

Lögnen om att staten kan skapa jobb är absurd som jag redan skrivit om. Ju mer jag tänker på påståendet desto dummare känner jag mig. Det är som att mitt intellekt sugs in i ett svart hål. Till en annan dimension kanske? Min hjärna får klassiska BSOD när intellektet sugits in i svarta hålet av ett utrymme i minnet som inte finns och man med hjälpa av en pekare försöker komma åt intellektet.

BSOD

BSOD

Socialbidragstagarnas arbetarparti har lyckats med konsten att prata nyspråk. De har även anammat slogan som George Orwell använde i 1984. Enda skillnaden är att Socialbidragstagarnas arbetarparti har fler än tre slogans.

  • Bidrag är arbete
  • Skammord är hedersmord
  • Solidaritet är frihet
  • Diskriminering är tolerans
  • Islam är fred
  • Skatt är trygghet
  • Staten är beskyddare

Gillar följande:

I said earlier that the decadence of our language is probably curable. Those who deny this would argue, if they produced an argument at all, that language merely reflects existing social conditions, and that we cannot influence its development by any direct tinkering with words or constructions. – George Orwell

SvD SvD SvD DN EX Ted Ekeroth Ekuriren

Helt rätt torsdag, Feb 4 2010 

Jag stödjer ”sopgubbarna” till 100%. Jag hoppas verkligen att de gör extra dåligt ifrån sig innanför tullarna så skall de se att det helt plötsligt (undrar varför…) blir ändringar igen när ”Carl Von Oben” inte kan slänga sin soppåse för att sopnedkastet/sopuppsamlingen är full. När man har en tendens att tjafsa med de som gör det viktiga i samhället blir jag lite arg.

SvD1 SvD2 DN