Tvångskvotering helt fel väg att gå… onsdag, Mar 31 2010 

Lagar som tvångskvoterar eller ger särbehandling för vissa grupper av människor i samhället oavsett om det handlar om kön, religion, hudfärg eller etnicitet skall bekämpas så att såna lagar inte införs och om det redan finns lagar som särbehandlar människor skall såna lagar omedelbart rivas upp. Homosexuella skall inte ha rättigheter som heterosexuella inte har och vice versa. Precis som det inte skall finnas lagar som ger kvinnor fler rättigheter än män.

Frihet och demokrati är något som tillhör alla människor. Men nämnda frihet betyder inte absolut frihet att göra vad man vill, när man vill, utan det handlar om trygghet från anarki och tyranni. Mänskligheten och folket i Sverige har absolut inget behov av att socialister och pseudosocialister släpar oss till vad de tror är en fredlig, harmonisk, statslös och multikulturell framtid. De gör det för att de tycker och tror att det är ändå oundvikligt. Vad de släpar oss till är inte en kärleksfull framtid utan ett svart hål av ondska, mörker, hat och kaos. Nazismen och kommunismen i början av 1900-talet är något som ledde till förintelsen och gulags på grund av såna tankar. Orsaken var och är fortfarande socialisternas och pseudosocialisterna tro på myten om människans fullkomlighet.

Irving Kristol, neokonservatismen ”fader”, skrev över trettio år sedan: ”The only authentic criterion for judging any economic or political system, or any set of social institutions, is this: what kind of people emerge from them?”. Det är något som människor har glömt att fråga sig själva. Om det enda vi i Sverige får ut från nuvarande systemet är omoraliska människor; varför ändrar vi inte systemet?

Vad är det som har gjort att människorna i samhället inte längre bryr sig om vad som är rätt och fel? Jag tror att det handlar om Sveriges långa mörka historia med socialism. Den har sakta men säkert, likt en virus, infekterat människors hjärnor så allvarligt att till och med personer som kallar sig liberaler är i grunden socialister utan att själva förstå det. Infektionen har påverkat människans inbyggda, och i grunden goda, ”kompass” så att den pekar fel, goda är det onda och tvärtom. Det har i sin tur lett till att samhället har börjat krama en samhällsfarlig och i grunden en tyrannisk tanke. Tanken om relativism. De som inte har infekterats eller lyckas bli friska från infektionen ser varje minut, timme och dag vad relativismen har gjort och gör med Sverige. Dekadensen som sprider sig som en löpeld i svenska samhället startades av relativismen. När samhället inte längre bryr sig om att lära ut goda riktlinjer och värderingar eller tvingas indirekt till att knuffa undan riktlinjerna och värderingarna pga. rädsla för relativisterna är vi på god väg till svarta hålet med ondska, mörker, hat och kaos. Det är i relativistiska och mångkulturella svarta hålet som vi, alla i samhället oavsett om vi vill eller inte, kommer i realtid bevittna förödelsen av det som är viktigt: frihet, kärlek, demokrati.

1993 skrev Irving Kristol: ”For me, then, ”neo-conservatism” was an experience of moral, intellectual, and spiritual liberation. I no longer had to pretend to believe–what in my heart I could no longer believe–that liberals were wrong because they subscribe to this or that erroneous opinion on this or that topic. No–liberals were wrong, liberals are wrong, because they are liberals. What is wrong with liberalism is liberalism–a metaphysics and a mythology that is woefully blind to human and political reality. Becoming a neo-conservative, then, was the high point of my cold war.”. Kan inte annat än hålla med.

DN DN DN DN DN DN

Annonser

Läraren som indoktrinerar… tisdag, Mar 23 2010 

Christer Mattsson visar tydligt att han inte passar som lärare. Han sprider medvetet lögner om Sverigedemokraterna för att inte nämna att han det han gör mot barn med sina lögner är ytterst omoraliskt.

Hittade en artikel där den här så kallade läraren (har han ens examen?)  inte hade intelligens nog att skilja på vad Jimmie Åkesson skrev och det Aftonbladet valde att sätta som rubrik. Bara det visar att Mattsson inte passar som lärare. För om han inte kan skilja på så grundläggande saker hur skall han då kunna förklara till elever vad kritiskt tänkande är och varför det är viktigt?

I Aftonbladet den 19/10 kunde man med partiledare Jimmie Åkessons egna ord läsa om deras rädsla för det muslimska hotet .

Betrakta själva formuleringen ”muslimerna är vårt största utländska hot”, den sammanfattar hela Sverigedemokraternas världsbild.

Det kan ske genom tvångsartad assimilering, fördrivning vilket SD förespråkade fram tills nyligen, eller ännu grövre våld.

Att det finns tomtar till lärare vet väl alla men att det finns så omdömeslösa och förvirrade människor som Christer Mattsson bådar inte väl för Sveriges demokrati. Orsaken är att han säkerligen indoktrinerar elever till att de skall ha samma åsikt som sig själv. Vem vet, Mattsson och Gullver kanske har en tävling i vem som får flest Jugend i sitt läger?

Följande säger väl allting om Christer:

Hur är det – är lärare okunniga?
– Ja, det finns en kunskapslucka

Man kan hitta allt möjligt på Facebook. Som det här:

Christer Mattsson på facebook

Christer Mattsson på facebook

GP Lärarnas SVT