Professorn i nationalekonomen Jan Ekberg har konstaterat:

Det finns således inga särskilt starka offentligt finansiella argument för framtida invandring. Däremot kan det finnas andra argument. Det kan finnas argument för invandring av specialister, men det rör sig då om ett begränsat antal individer. Dessutom finns skyddsargument för flyktinginvandring.

Men problemet, som jag i andra blogginlägg redan skrivit, är att det kommer så kallade ”specialister” från andra länder till Sverige för att städa.  Ett annat ”litet” problem som jag ser är att det idag finns runt 650.000 arbetslösa människor. Dit räknas inte vad jag vet alla som studerar på universitet. Med andra ord, det finns runt en miljon personer i Sverige som inte bidrar något alls till välfärden. Jag kan inte förstå hur man ens kan argumentera för att det skall finnas invandring när man tittar på siffrorna.

Sverige kan med gott samvete stänga gränserna ett antal år. Jag tycket att Sverige har hjälpt världen tillräckligt för ett tag framåt. Man skall börja hjälpa sig själv nu.

DN

Annonser